Network Menu

Styrelsen 2020

Bakre raden fr vänster:
Anna Walsh, sekreterare
Carin Reubenicht, kassör
Catarina Lindqvist, medlemsansvarig
Christina Gregurek, programansvarig
Sofia Holm, Webbansvarig
Främre raden fr vänster:
Marie-Susanne Kretschmer, suppleant
Marie Kudnig, ordförande
Cornelia Elmelid Gillies, vice ordförande