Network Menu

Styrelsen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Sofia Sjölund Henriksson, Sekreterare, Marie Kudnig, Programansvarig,
Maria Diemar, Medlemsansvarig & Kassör, Anna Karlström, Kommunikation,
Johanna Persson, Ordförande, Therese Kulle, Vice ordförande och Johanna Forsman, Suppleant.