Network Menu

Om SWEA

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEA International i korthet

– en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

– grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Prinsessan Christina fru Magnuson är föreningens hedersordförande.

– har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 30-tal länder på fem kontinenter.

– ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

– är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

– donerar till projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier för totalt cirka 2 miljoner kronor per år.

– representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

SWEA Melbourne

SWEA Melbourne bildades 2012. Vi är idag ca 55 medlemmar och vi blir bara fler och fler. Många är unga svenskor som av en eller annan anledning har valt att stanna i Melbourne men många har också bott här länge och ser tjusningen med att bibehålla sin ursprungskultur och språk. Det är en av fördelarna med SWEA, att vi får tillfälle att umgås mellan generationer, geografiska lägen, yrke och intresse och ändå har vi alla något väldigt tydligt gemensamt.