Network Menu

Engagera dig i SWEA!

Utan SWEA-medlemmar som engagerar sig för vår verksamhet så skulle vi inte finnas till. Alla idéer och förslag på hur du skulle kunna vara med och bidra är välkomna! SWEA Melbourne har för närvarande denna kommitté:

Programkommitté – planerar våra aktiviteter

Maila till styrelsen på swea.melbourne[a]gmail.com om du är intresserad av att hjälpa till! Ditt engagemang kan vara antingen över en längre period eller för ett specifikt event/projekt, kanske t o m något som du själv föreslagit.