SWEA Melbourne

SWEA i Melbourne

SWEA Melbourne bildades 2012. Vi är idag strax över 60 medlemmar och vi blir bara fler och fler. Många är unga svenskor som av en eller annan anledning har valt att stanna i Melbourne men många har också bott här länge och ser tjusningen med att bibehålla sin ursprungskultur och språk. Det är en av fördelarna med SWEA, att vi får tillfälle att umgås mellan generationer, geografiska lägen, yrke och intresse och ändå har vi alla något väldigt tydligt gemensamt.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL

Styrelsen 2023

Ulrika Harrison, Avdelningsordförande | Britt-Mari (Bittan) Boman, Vice ordförande | Linda Viberg, Sekreterare | Marie-Susanne Kretschmer, Medlemsansvarig | Maria Mullane, Ledamot | Karin Annerts, Ledamot | Carin Rubenicht, Kassör | Gunnel (Gigi) Lindros, Webbansvarig | Helena Gidlund Baum, Programansvarig