SWEA Melbourne

SWEA SWEA Melbourne

Välkommen

Oavsett om du kommer att vara i Melbourne i ett år eller om du kanske bott här i halva ditt liv så är du hjärtligt välkommen att bli medlem i vår avdelning! Vi är drygt 50 svenskspråkiga kvinnor i alla möjliga åldrar. Det som binder oss samman är erfarenheten av att vara utlandssvensk samt ett gemensamt intresse för svensk tradition och kultur.

Ulrika Harrison Ordförande
Om oss

Om SWEA

SWEA står för; Swedish Women’s Educational Association Inc och är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA bidrar med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige

Om swea melbourne

SWEA Melbourne bildades 2012. Vi är idag strax över 60 medlemmar och vi blir bara fler och fler. Många är unga svenskor som av en eller annan anledning har valt att stanna i Melbourne men många har också bott här länge och ser tjusningen med att bibehålla sin ursprungskultur och språk. Det är en av fördelarna med SWEA, att vi får tillfälle att umgås mellan generationer, geografiska lägen, yrke och intresse och ändå har vi alla något väldigt tydligt gemensamt.

Swea – ett unikt nätverk

SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Välkommen till SWEA Melbourne.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL