Network Menu

OM SWEA

Melbourne-skyline

Vad är SWEA?

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning. SWEA har idag ca 8200 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 35 länder på sex kontinenter.

SWEA Melbourne

SWEA Melbourne bildades 2012 och och vi tjuvstartade vår verksamhet under våren men den officiella lanseringen av SWEAs lokalavdelning i Melbourne skedde på vårt första årsmöte den 17 februari 2013. Vi är ca 80 medlemmar och vi blir bara fler och fler. Många är unga svenskor som av en eller annan anledning har valt att stanna i Melbourne men många har också bott här länge och ser tjusningen med att bibehålla sin ursprungskultur och språk. Det är en av fördelarna med SWEA, att vi får tillfälle att umgås mellan generationer, geografiska lägen, yrke och intresse och ändå har vi alla något väldigt tydligt gemensamt.